Oljesøl og affirmasjoner

Jeg tror mange med meg er ganske fortvilet over oljekatastrofen til havs. Hver gang det skjer noe i denne størrelsesordnen skaper det, i tillegg til forbannelse og fortvilelse, kollektiv apati. For hva kan lille jeg gjøre? Når havene nå har like mye plastpartikler som plankton virker det umulig å snu. Men det er vi likevel [...]

Jeg liker å prøve ut nye metoder

Jeg går ikke bare til behandlere og veiledere for å få råd eller hjelp, jeg går like mye for å lære om metoder og få nye vinklinger. Det er flere nyttige sider ved å bruke seg selv til utforskning av terapi og veiledning på behandlingsmarkedet. I tillegg til å lære om metoder, får jeg et [...]

Selvstendige arbeidere

Initiativet som Unni, Bertil og jeg tok i forbindelse med 1. mai i år har vokst seg til en stor og aktiv facebookgruppe. Målet er 30.000 – nå er vi snart 5000 og vi vokser hver dag. Håpet er at rammevilkårene for alle dem som skaper sin egen arbeidsplass og gjør jobben – skal kunne [...]

Sommer, sommer, sommer i nord!

Mange ønsker å være mer kreative. Farger og former er kanskje letteste måten å begynne med dette. Å stå ute og male til bølgeskulp er en opplevelse i seg selv. Og når du har meditert på fargene og gjenkjent dem i naturen rundt deg – da vil din naturopplevelse aldri bli den samme. For tredje [...]