Jeg liker heller ikke å bli lurt!

Human-Etisk Forbund har lansert kampanjen “Ingen liker å bli lurt”. Det kan ikke sees på som noe annet enn et frontalangrep på alternativ medisin og et totalt ukritisk forsvar for all vestlig medisin og vestlig kvantitativ forskning.

Jeg liker heller ikke å bli lurt. Her har HEF funnet et slagord med snert i! Men denne kampanjen dreier [...]