Radioaktivitet og indre og ytre økologi

Den som ikke er opptatt av å ta ansvar for naturen rundt seg, sager av den  grenen de selv sitter på. Vi er selv natur og en del av naturen i sin helhet. Likevel kunne jorden fungerer utmerket uten oss. Vi derimot trenger naturen og jordas selvregulerende økosystem for å overleve. Alle vet at dette [...]