Saken om kollagen i Fri Tanke

ILIANA-livsveileder Jane Gulbrandsen gjorde meg oppmerksom på en kollage/illustrasjon som stod i Human-Etisk Forbunds internblad Fri Tanke i februar 2010. Fri-Tanke har et opplag på 80.000 og den sendes til bibliotek o.l. I tillegg legges bladet på hjemmesiden og kan leses av alle.
Et portrettfoto fra et intervju av meg var brukt i senteret av kollagen. Over hodet mitt var det satt en figur med chakra på og på brystet mitt var emblemet til “The Secret” limt på som en medalje. Øynene mine var dessuten klippet ut, eller stukket ut som en annen sa, og erstattet med noe blått. Teksten til bildet latterligjorde personen på bildet. Kollagen var illustrasjon til en kritisk artikkel om “The Secret” og nevnte ikke meg ved navn. Illustrasjonen var grotesk og flere sa de fikk vondt i magen av å se på den. Å være representant for “The secret” er dessuten langt fra der jeg står. Når en av artiklene senere i bladet nevner ILIANA akademiet ( som et medlem av studieforbundet SO) og kaller det ILIANA akademiet og de andre medlemmene i SO holder på med for tull og fjas ( og verre) – så var det vanskelig å se at dette var tilfeldig. Redaktøren nektet for dette og sa at de bare hadde tatt en “tilfeldig person”. Men uavhengig av redaktørens motiver var dette, sett utenfra, et angrep det var vanskelig å overse.

Det korte med det lange var at jeg først hørte på alle reaksjonene fra mennesker jeg stoler på, så ringte jeg pressens faglige utvalg og forstod at dette var det lover mot og så tok jeg kontakt med advokat. Saken begynte å rulle. Kollagen ble endelig tatt bort fra pdf. på nettet, men flere dager etter at jeg gjorde redaktøren oppmerksom på dette. Pressens faglige utvalg ba redaktøren om å finne en minerlig løsning og vi møttes etter hvert med advokater tilstede. Jeg fikk dem ikke til å trekke tilbake bladene fra bibliotekene, men alt i alt var jeg fornøyd med den beklagelsen vi ble enige om skulle stå i bladet. I tillegg ville jeg ha inn et innlegg. Jeg trakk så klagen fra PFU.

Hvorfor gjorde jeg alt dette? Fordi jeg mener man skal reagerer på overgrep også mot seg selv. Men også fordi jeg mente dette kunne skade ILIANA akademiet og dermed også alle som har sin utdannelse og har gått på kurs ved ILIANA. Bilder gir dessuten ubeviste signaler som vanskelig viskes bort. Mange humanister velger våre kurs og utdannelser nettopp fordi vi arbeider med SELVutvikling med beina på jorda. Så dette overgrepet slo ned i vår kundekrets.

Beklagelsen fra redaktøren kan lese på s. 7  i det siste nr. av Fri Tanke på hjemmesiden deres. Les her
Hvis du vil lese artikkelen som kollagen var laget til – finner du den i nr. før av Fri Tanke på side 32 – hvor også teksten til illustrasjonen står øverst i høyre hjørne.

I det siste Fri Tanke står mitt innlegg på s. 44. Jeg valgte å ikke skrive om saken – men om min egen reise fra ytre til indre politikk og hvordan SELVutvikling er en viktig del av dette. Ta gjerne en titt og fortell hva du synes.

1 kommentar til Saken om kollagen i Fri Tanke

  • Rita

    Det er litt morsomt da, at de klarer å lage denne skrivefeilen når de skal rette opp den forrige feilen. Første setning i beklagelsen:
    “Fri tanke beklager publiseringen av illustrasjonen til artikkelen kunsten å elske med seg selv i fri tanke nr 1-
    2010.” Det var vel kanskje kunsten å elske seg selv de mente? :o )

Skriv en kommentar

 

 

 

Du kan bruke disse HTML etikettene (tags)

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>