Humanismen er viktig som grunnlag for religionskritikk

Det ser kanskje rart ut at jeg i dette blogginnlegget fremhever en artikkel av Levi Fragell, en tidligere leder av Human-Etisk Forbund, når jeg i den nest siste bloggen skrev om mitt oppgjør med redaktøren for internbladet i det samme livssynssamfunnet.

Men er det er jo ikke jeg som har misforstått her. Jeg har alltid ment at kritikk av religion og dogmer er helt nødvendig for å skape et godt samfunn. All fanatisme som hindrer mennesker å leve et individuelt valgt liv er jeg motstander av. Og det er i dette lyset jeg ser diskusjonen som hijab. Retten til ikke å bære dette plagget er for meg den viktigste kampen å støtte, så lenge kvinner drepes og voldtas i land hvor dette anses som guds lov. Derfor var jeg også initiativtager til dannelsen av Holistisk Forbund, som også avgrenser seg mot religion og dogmatisk tenkning.

Jeg vil faktisk verken kalle meg ateist eller agnostiker – rett og slett fordi begge disse definisjonene er en identitet i relasjon til religion. Åndelig eller spirituell eller holistisk er bedre ord for meg. Og alle disse inneholder humanismen etter mitt syn. Eller kanskje jeg rett og slett skal kalle meg nysgjerrig? Levi Fragel skriver om viktigheten av å kritisere “de hellige skrifter”. Det er viktig det! Les her

Skriv en kommentar

 

 

 

Du kan bruke disse HTML etikettene (tags)

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>