Coaching - det er fali´det!

Jeg betaler gjerne skatt for velferd som andre trenger, selv når det ikke dreier seg om mine behov. Slik tror jeg mange i Norge tenker. Og når vi får studenter på fagutdannelsene ved ILIANA akademiet som får utdannelsen betalt av NAV er jeg glad for at vi har et system som gjør det mulig å reise seg igjen etter sykdom og ulykker av forskjellig slag. Jeg har en tro på at felleskapet har nytte av at vi sørger for hverandre. Jeg er glad for å kunne tilby alle som ønsker det verktøy som tidligere kun næringslivstopper og topptrente sportsfolk har fått i sine treningsopplegg for å kunne ble bedre på sine felt. Jeg tror på kraften i læring og på deling av tanker og ideer, også på måter som inkluderer mer enn bare inntellektet.

Og så spør jeg meg selv, hva er det som gjør at coachingen Navarsete har fått på skattebetalernes regning har fått sånn negativ presse?
Jeg vet det er agurktid! Og jeg vet at kvinnelige politikere ofte får mer på pukkelen enn mannlige. Men det er særdeles interessant å lese om holdningen fra f.eks. Foss om selvutvikling og coaching, som han tydelig mener er helt unødvendig. Hun skulle ha lært seg alt hun trengte gjennom partiarbeidet mener han. Og på denne måten stiller han også sin egen fortreffelighet opp som et forbilde. Det tok ham rimelig lang tid å komme ut av skapet, noe som i seg selv ikke har noe med denne saken å gjøre. Men bakgrunnen til at han kunne være åpen var jo at mange hadde gått før ham og tatt hovedstøyten i bl.a. media. Nå er det Navarsete som tar en støyt. Når mediastormen har lagt seg tror jeg flere politikere har blitt nysgjerrig og kanskje til og med fått øynene opp for nytten av coaching/Livsveiledning av forskjellig slag.

Og jeg er slettes ikke sur på at jeg som skattebetaler er med på å betale regninga! For skal andre ta bestemmelser på vegne av meg, vil jeg gjerne at de er veloverveid og at personen som tar dem også tar ansvaret for å være mest mulig i balanse i sitt liv når de gjør dette.

Hatten av for Navarsete – som har tatt ansvar for egen læring og utvikling!

1 kommentar til Coaching – det er fali´ det!

  • Johan Osuldsen

    Grunnen til at flere reagerer på Navarsetes coaching er rett og slett at det føles som ‘lite konkret’. Vi mennesker har vent oss til at hjelp fra psykologer er innenfor en spiselig abstrakt ramme; vi kjenner jo tross alt at vi tenker og vet at tankene kan forvirre oss. Men blir det enda lenger ut i tåkelandskapet enn dette blir det vanskelig for folk. Ikke så rart egentlig. Vi har ikke så lange tradisjoner for dette her i landet. Når det gjelder Foss’ seksuelle legning og sammenligning med Navarsetes coaching er vi inne i et vanskelig område. De fleste opplever sin seksualitet såpass privat at de vil sette et skille mellom det og sitt yrkesliv. Det skal de få lov til. Selv om vi vet at det er klin umulig å sette en grense mellom en feks en kunstners seksualitet og dens yrkesutøvelse. Men kunstnere har jo ofte virket litt på utsiden av samfunnet i de flestes øyne. Men da Kine Hellebust sang ‘Det handler om å leve’ og ikke offentlig kunne komme ut av skapet ble det vanskelig for de fleste. Men altså; det er flere ting å skille mellom her: Det som folk opplever som det private. Det som folk opplever som for lite konkret. Og det som folk opplever at staten/arbeidsgiver skal betale for av disse tingene. Navarsete, eller det vil si journalistene ved å skrive om det, har brutt en grense. Blir interessant for oss life coacher å se hvor dette bærer hen.
    Johan Osuldsen

Skriv en kommentar

 

 

 

Du kan bruke disse HTML etikettene (tags)

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>