Protestfestivalen og nyokkultisme?

På tirsdag kveld den 14. september skal jeg sitte i et panel på Protestfestivalen i Kristiansand. Helge Hognestad og Gry Jannicke Jarlum og noen religionshistorikere jeg ikke kjenner noe særlig til skal diskutere “Okkultismens rennesanse?” Beskrivelsen av tema gaper over så mye at faren for å bli stående med munnen åpen er tilstede. Vi skal se på religion, spiritualitet, alternative behandlingformer, dommedagsprofetier m.m. Likevel gleder jeg meg.

Jeg tenker på meg selv som en slags åndelig skeptiker eller en nysgjerrig søker med et kristisk sinn. For selv om jeg ofte lar meg overraske og henføre, så er alltid mitt sinn i spørremodus. Jeg tenker på hvor lenge egenviljen har vært sett på som satans verk og skulle “slås ut” av særlig barn og kvinner. I dag finnes flere lukkede religiøse samfunn som har beholdt denne overbevisningen.Og tenk på hvor lenge autoritetene har vært eneherskere på kunnskap og sannhet.  Så vi er bare i en sped begynnelse eller skal vi si en sped fortsettelse av den franske revolusjon. Og den var jo mest for menn. Så vi er også i en sped begynnelse av forståelsen av reell kvinnefrigjøring og reell likestilling som jo er halve befolkningen.

Det samme argumentet som brukes for å beholde statskirken, av dem som egentlig ikke tror noe særlig på budskapet, men som mener at de ukontrollerte bør holdes i ørene, kunne man kanskje også bruke om deler av New Age. For her er det full trøkk og tut og kjør! Og likevel, jeg er ikke for sensur. Men dette frislippet betyr at mange, mange mennesker begynner å erfare noe av det de tidligere har blitt forklart, kanskje av en som ikke selv har erfart det de snakker om. Og da er det jo klart at dette vil resultere i at mange, mange forskjellige sannheter vil vokse fram.

Å demokratisere tilgangen til den indre virkelighet og de mange dimensjoner av den og samtidig åpne for kvantemessige sprang i forståelser av verden og oss selv, vel, det er vel kanskje noe av det vi holder på med. Etter min mening er det helt nødvendig at hver person får mulighet til å erfare og etterprøve og finne sin egen vei. Og det er i seg selv et oppgjør med dogmene og med autoritetene. Men det betyr jo ikke at alt som vokser fram er ønskelig eller bra. En åpen debatt, som den jeg håper vi skal få på tirsdag, er en av de mange virkemidlene som må til. Erfaringsviten må komme seg ut av de private sfærer og ut i offentligheten. Da først vil mange former få den støtte eller den kritikk som skal til for videre innsikt og vekst innefor dette feltet.

Hvor mye det blir plass til å se på alternative behandlingsformer – det vet jeg ikke. Men jeg skulle egentlig ønske at dette var et eget tema, så stort som det også er. www.protest.no

Skriv en kommentar

 

 

 

Du kan bruke disse HTML etikettene (tags)

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>