SELVutviklingsfilosofi - trenger vi det?

Tidligere tenkte jeg at det er så alt for mange filosofier og trossystemer rundt selvutvikling, at det bare vil skape mer forvirring å komme med en til. På kurs og i individuell veiledning er det likevel ofte behov for former og forklaringer. Og det er et reelt behov for kart over det indre terreng. Min utfordring har vært å skape forståelige former og en filosofi, som er brukbar for forskjellige mennesker fra mange tro- og livssyn.

Jeg har valgt å bruke begrepet SELV som det sentrale begrepet på den du om og om igjen gjenkjenner at du er. For SELV er noe du er – ikke noe du blir. Likevel er det vi blir en nødvendighet for å erfare at vi er. Så hva er det vi blir? Vi bygger en personlighet bestående av deler, som noen ganger samarbeider godt og noen ganger mindre godt. Hver gang SELV stråler fra det formløse til den formfulle verden, erfares dette via kropp og kroppens sanser. Vi erfarer både verden og SELV på denne måten. Og dette “møtet” i kropp er en hendelse som tolkes gjennom våre sanser som noe vi strekker oss mot eller ikke. I dette mikroøyeblikk skapes en konklusjon som jeg kaller et trossystem som igjen er basis eller skal vi si, gir mulighet for, en spesifik adferd.

Hvis vi tenker vi oss at SELV og tilstanden av VÆREN etter hvert kan bli “overskygget” av disse handlingsmønstre som hele tiden GJØR, så kan vi også forstå at byggmesteren kan bli blendet av sitt bygg, sitt verk, og glemme at det var hun/han som bygget det i sin tid. Vi har fått noe annet å identifiserer oss med – og det er våre handlingsmønstre. Og da er det ikke så rart at vi kan føle oss tomme i blandt, når vårt indre ikke får oppmerksomhet og vi ikke merker oss SELV.

Jeg sitter og skriver på flere bøker for tiden – og en vil bli en utfyllende bok om nettopp dette. Har du en gruppe eller en forening som ønsker et foredrag er det bare å ta kontakt. Mine foredrag inneholder også øvelser, slik at teoriene kan utprøves av den enkelte der og da!

Skriv en kommentar

 

 

 

Du kan bruke disse HTML etikettene (tags)

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>