Høringsvar om helsefremmende faghealing

Høringsvar til Helse- og omsorgsdepartementet Oslo 17.01.2011 Helsefremmende faghealing

To av Norges mest seriøse skoler innen helsefremmende faghealing er klar til å møte utfordringene til et utvidet helsevesen. Vi har tilsammen bred erfaring med utdanninger innen selvhealing/egenomsorg fra 1983 og faghealing siden 1995.

Flere og flere nordmenn ønsker å benytte ufarlige, støttende og effektive behandlingsformer. Bruken av alternative/komplementære behandlingsmetoder vokser, og i dag regner man med at halvparten av befolkningen benytter slike metoder. Healing har en økende oppsluttning, også på sykehus i Norge.

I ”Fremtidens helsetjeneste: trygghet for alle” står det blant annet: ”Kroniske lidelser er etter hvert blitt den største pasientgruppen i helsetjenesten. Muskel- og skjelettlidelser er årsak til nesten halvparten av sykefraværet og en tredel av uførepensjonene.” ”En trygg og god helsetjeneste skal bidra til god helse og utsette sykdom så lenge som mulig”

Helsefremmende faghealing er et godt alternativ for å forebygge plager og lidelser og begrense at sykdom utvikler seg. Faghealing er en form for egenomsorg som utøves på en trygg og helsefremmende måte.

Healing har sannsynligvis blitt brukt til alle tider som en trygg metode. Forskningen på healing viser at den er bivirkningsfri. Healing kan være med på å styrke den enkeltes mulighet og evne til selvhelbredelse, noe som er viktig særlig i forbindelse med medisinske metoder som kan være med på å svekke hele systemet.

Kontakthealing, hvor en healer benytter sine hender på og rundt kroppen, har en stor helsefremmende effekt. Healing oppleves dessuten som en form for omsorg på mange plan, en opplevelse som mangler i store deler av helsevesenet.

I ”Fremtidens helsetjeneste: trygghet for alle” står det også: ”Vi skal sikre at pasientens behov for tjenester møtes på en helhetlig og samordnet måte”

Healing er en holistisk behandlingsform som omhandler hele mennesket. Samtidig er det en behandlingsform som kan kombineres med alle andre metoder fra det som nå utgjør offentlige helsevesen.

Forskning på healing finnes i stort monn. Likevel er det ønskelig med enda mer. Nyere placeboforskning viser hvordan vi kan stimulere klienten til å aktivisere sin egen selvhelbredende evne. Alle mennesker har noe de kan bidra med som healere. Samtidig er det helt klart at noen har større talent enn andre. Faghealing viser til en strukturert utdanning hvor kunnskap og trening av egne evner inngår. Healing er etter vår mening et fag, og som bør inneholde VEKS-fag slik mange alternative skoler allerede er opptatt av å få inn i sin fagplan.

I framtiden trengs mange flere hender. Nye utdanninger må komme til. Vi tror at faghealing vil kunne bli en fullgod helseutdanning/videreutdanning i seg selv. I tillegg mener vi at faghealing kan bli et viktig supplement for flere faggrupper som en del av den nye kompetansen innen frisklivstilbud – eller ”friskvård”, som svenskene kaller det. Vi tror faghealing vil kunne bli en naturlig del av nye tjenester og tilbud. I forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov foreslås det å oppheve skillet mellom helsetjenester og omsorgstjenester. Her vil faghealere kunne finne en plass og fylle et hittil udekket behov.

Helhetlig healing bygger på den enkeltes selvhebredende evne som forsterkes av en healer. Healere kan ikke forutsi virkningen av behandlingen, utover avslappning og velvære. Det finnes likevel dokumenterte resultater som viser dramatiske bedringer av mange slags sykdommer og tilstander ved hjelp av healing. For kronisk syke er healing et meget godt alternativ. Raporten fra “Tverrfaglig Helsegruppe for Hiv og Aids” viste at healing stod øvert på listen av behandlinger som bidrod til å hevet livskvalitet. På flere sykehjem i Norge kjenner vi til at healing har vært tilbudt til beboerne og at dette har gitt meget god effekt. Flere kommuner har tilbudt sine ansatte massasje, coaching, trening m.m. Vi tror faghealing, i kombinasjon med andre frisklivstilbud som allerede er i 70 kommuner, vil kunne redusere sykefraværet.

I ”Fremtidens helsetjeneste: trygghet for alle” står det: ”Det er viktig å respektere enkeltpersoners valg også når det gjelder helsevalg. Her er det viktig med samarbeid mellom sektorer og med andre aktører.”

Vi ønsker å tilby vår erfaring innen undervisning i fagfeltene ”selvhealing og helsefremmende faghealing”. Faglighet og kvalitet er viktig i alle utdanninger. Likeledes tilgang på CPD, videreutdanning og oppdatering innenfor et aktivt fagmiljø.

Likeverdig tilgang til helse-, omsorgs- og velferdstjenester bør også inkludere faghealing som en del av det komplementære helsetilbudet i Norge.

Litt mer informasjon:  Blant sykepleiere i USA, har healing under navnet Therapeutic Touch (TT/Terapeutisk Berøring) oppnådd anerkjennelse. Terapeutisk Berøring ble introdusert i Norge tidlig på 1970-tallet og benyttes i dag ved Radiumhospitalet. Mange healere opplever å bli invitert av pasienter som selv ligger på sykehus.

I 2004 ble helsearbeidere som jobber med kreftpasienter spurt om hvordan de stiller seg til “grønne paviljonger” på sykehus. Begrepet komplementære behandlingsmåter ble i denne undersøkelsen brukt om ikke-skolemedisinsk terapi som brukes symptomlindrende og for å øke livskvaliteten hos pasienten. De fleste av de spurte var positive til at det burde tilbys terapi ved en ”grønn paviljong”. Flertallet mente også at valg av terapiform burde skje i samarbeid mellom helsearbeideren, pasienten og en alternativ behandler. (nifab)

I mange land anerkjennes healing som en del av det tradisjonelle, lokale helsetilbudet, og leger med vestlig skolemedisinsk utdanning samarbeider med lokale krefter til felles nytte for befolkningen.

I England har leger og healere samarbeidet siden 1988 som følge av etableringen av nettverket “Doctor – Healer Network”. Initiativtageren var den amerikanske psykiateren dr. Daniel Benor. Benor har bygget opp den hittil største forskningsdatabase om healing. http://www.wholistichealingresearch.com/research.html.

Kontaktpersoner: Daglig leder i ILIANA akademiet, Inge Ås, medlem av Nordic Healing Association:
Daglig leder av THE PARADIGM ACADEMY, Gilllian Godtfredsen, medlem av Nordic Healing Association

Skriv en kommentar

 

 

 

Du kan bruke disse HTML etikettene (tags)

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>