Hva kan man si?

Hva kan man si?
Sjokk, sorg, fortvilelse.
Felleskap, støtte, åpenhet.
Hva er nyttig å si?
Hvordan?
Og til hvem?

Jeg er ikke rammet personlig. Jeg kjenner ikke dem som ble rammet. Hverken de som ble drept, såret, eller deres familer og venner. Jeg er likevel rammet av ugjerningen – som jeg velger å kalle det. Jeg er rammet av det kollektive sjokket, og jeg er fylt av den kollektive sorgen.

Det finnes ikke ord som i seg selv hjelper eller trøster.
Men det finnes nærvær.
Og det finnes etter hvert tid.

Tiden i seg selv leger ikke. Det er sorgen som faktisk bærer kimen av helbredelsen i seg selv. Den åpner opp for en prosess med bølger  av sterke og mindre sterke følelser. Sjokket gir avmakt, uvirkelighet og noen ganger benektelse av det som har skjedd. En nummenhet som kan hjelpe i den akutte situasjonen, men så må den gi plass for emosjonene. Sorgtunellen er beskrevet som en prosess som som regel begynner med et sjokk, benekting og sinne. Så, hvis man faktisk innser at det skjedde har skjedd, kan selve sorgfølelsen komme fram. Den vil bølge i intensitet og etter hvert avta. Det har med hvor raskt vi greier å akseptere at det har skjedd å gjøre og med hvor “effektive” vi er i vår sorg. Jo mer vi undertrykker, jo lengre tid tar det.

Det er vidunderlig å se mennesker i offentlige sammenhenger som ikke undertrykker sine føleser. Samtidig er det imponerende å se de samme menneskene gi svar og forklaringer under det som bare kan benevnes som et umenneskelig press.

Jeg håper at politikerforakten blir mindre, for den hindrer deltagelse i våre demokratiske prosesser.
Jeg håper rett og slett at ordet politikk får en bedre klang i manges ører og ikke bare betyr partipolitikk, men mye, mye mer. Jeg håper rett og slett at den åpenheten som vi ser utspille seg i det offentlige rom, også overlever i det private. Og at mange, mange ønsker å ta tak i hverdagen på en slik måte at vi holder oss åpne, sårbare og menneskelige. Jeg håper at vi sammen vil tar ansvaret for å utvikle samfunnet i en rausere retning enn den retningen som vi har sett spor av en god stund.

Skriv en kommentar

 

 

 

Du kan bruke disse HTML etikettene (tags)

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>