Pusten som et SELVutviklingsverktøy

“Å være” og “å gjøre” er to forskjellige ting. Men hvordan “gjør” man “væren?”
Det er mange grunner til at pusteøvelser har vært brukt i så mange tradisjoner, så mange steder i verden i så mange tider. Når du aktivt fokuserer på pusten fokuserer du på noe som allerede “er”. Ved å koble bevisst bevissthet til ubevisst bevissthet – er det som om personlighetsstrukturer som har “hengt seg på pusten” får en mulighet til å bli seg selv bevisst. I alle situasjoner bruker vi pusten på spesielle måter. Pusten er full av fingeravtrykk av ditt liv. Vi kan holde pusten, puste dypere, mindre dypt, vi puster langsommere og vi puster fortere. Vi strammer muskler i mellomgulvet og andre steder i kroppen og på denne måten hindrer vi det åpne åndedrettet i å fylle hele kroppen.

Når vi så kobler bevissthet til pusten – vil disse ubevisste manipulasjonene i pusten kunne tre fram  og vi får en mulighet til å slippe gamle mønstre. Dette er en del av aktiv SELVutvikling. I denne prosessen vil du kunne få innsikter i din egen personlighet. Du vil kunne lære om hvordan du forholder deg til deg selv og verden og hvilke trossystemer som ligger bak din adferd. Dette kalles bl.a. innsiktsmeditasjon.

Etter hvert vil pusten kunne “tømmes” for personlig innhold og bli mer “nøytral”. Først da blir pusten et virkelig verktøy til VÆREN. Og du kan oppleve at du befinner deg i en tilstand av velvære som er godt for hele deg.

Skriv en kommentar

 

 

 

Du kan bruke disse HTML etikettene (tags)

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>