Radioaktivitet og indre og ytre økologi

Den som ikke er opptatt av å ta ansvar for naturen rundt seg, sager av den  grenen de selv sitter på. Vi er selv natur og en del av naturen i sin helhet. Likevel kunne jorden fungerer utmerket uten oss. Vi derimot trenger naturen og jordas selvregulerende økosystem for å overleve. Alle vet at dette har mennesker forstyrret i mer eller mindre grad. Jeg kan ikke personlig ta ansvar for hva de som driver våpenindustrien holder på med. Jeg vet heller ikke nøyaktig hva “de” gjør. Men erfaringsmessig vet vi at det jevnlig blir avdekket sjokkerende “vitenskap” som har til mål å kontrollere og ødelegge enkeltmennesker og grupper. Krig åpner for det verste.

Vi er alle små bløte sårbare vesener. Og vi har litt forskjellige tålegrense for informasjon om forskjellige former for fare. Det er viktig å respektere egen grenser, og det er viktig å ikke miste håp. Håpløshet åpner for en type stress som virkelig ikke er til nyttig for noen.
Jeg tror likevel alle har et behov for å styre og kontrollere deler av sitt liv og deler av sine omgivelser. Å ta ansvar for noe, og å føle at det nytter, er viktig og verdifullt.

Men hvor mye ansvar er det mulig å ta? “Den som prøver å gape over hele verden blir stående med munnen åpen”. Hvor store “biter” kan du ta?

Jeg har lenge vært opptatt av radioaktivitet. Og har fulgt med dr. Helen Caldicut og nonnen Rosalie Berthel, som begge har vært viktige aktører som har advart mot atomindustrien, fra atomkraftverk til atombomber til farlig avfall. For meg er dette en bit jeg kan tåle. Dermed har Fukushima vært en katastrofe jeg har fulgt med på også etter at informasjonene sluttet å komme i dagsmediene.

En ting er å informere og aksjonere om den ytre økologi. Det vil noen synes er viktig. Men uansett er det viktig for alle å være klar over hva de kan gjøre for sin “indre økologi”. Her er en link til info. om tilskudd du kan ta for å avhjelpe radioaktiv påvirkning i din egen kropp. http://www.naturalnews.com/035975_Fukushima_radiation_cover-up.html

Fordi det indre og det ytre henger sammen, er dette tema for SELVutviklingskurset “Relasjoner og frihet”. Første mulighet er 1.-3. juni 2012. Du finner alle datoer på http://www.iliana.no/alledatoer.html

Skriv en kommentar

 

 

 

Du kan bruke disse HTML etikettene (tags)

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>