SELVutvikling for eldre

I går holdt jeg foredrag på Holmen seniorsenter i Asker. Over 100 personer møtte opp fra 90 til 60 år. Dette er et aktivt eldresenter og de har mange flotte foredragsholdere. Arrangøren fortalte at oppmøtet viste at tittelen fenget. Tema var “Alle vil bli seg SELV – men hvordan bli det?”

Alle mennesker vet hvordan det er “å ikke være seg selv” og de fleste begrunner det med omgivelsenes reaksjoner på egen adferd. Det er absolutt enklere “å være seg selv” sammen med mennesker som liker en og i situasjoner hvor du føler deg trygg. Men det mange ikke er klar over er at det krever et eget handlingsmønster for å “føle seg utrygg”. Det består av innlærte pustemønstre, stramminger av muskler, indre bilder og indre kommentarer til en selv og videre indre kommentarer om selve situasjonen. I sum kan dette resultere i stive skuldre, kortere pust og en ubehagelig følelse av at “her kan jeg ikke være meg selv.”

Å være seg SELV er i bunn og grunn en indre tilstand og ikke avhengig av ytre faktorer. Å være seg SELV er noe vi ER hele tiden – men vi kan la være å oppleve det. Å ikke være seg SELV er noe vi har øvet oss på ofte og dette er vi flinke til. Å være seg SELV – som kan bety å jevnlig gå inn i deg selv for å oppleve tilstanden av VÆREN – må også øves – like mye som de gamle mønstre må avlæres. Det er dette som kalles aktiv SELVutvikling, og i dette fagfeltet inngår både teori og øvelser som enhver kan tilegne seg.

Jeg mener dette skal inn i skolen – men enn så lenge vil jeg tilby dette via kurs og foredrag til dem som ønsker å høre! Det er aldri for sent å bli seg SELV – for det har du egentlig alltid vært – kanskje uten å vite det?

Skriv en kommentar

 

 

 

Du kan bruke disse HTML etikettene (tags)

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>