Empowerment

Jeg var ikke særlig glad i skolen. Som en uoppdaget dyslektiker var det selvfølgelig nedturer hvor innsatsen ikke ga restulteter. Men det var egentlig ikke det som var det værste. Det var en blanding av følelsen av at kunnskapen ikke var relevant, at lærerene drev deg gjennom et pensum du ikke hadde noen påvirkning på, men aller mest at skolehverdagen virket så uoversiktlig, forvirrende og dønn kjedelig. Mye har har skjedd siden da, men det er likevel et fag som mangler. Faget om livet. Faget om egen utvikling. Faget om det vi lengter etter, om å finne vår vei og så videre. Det er ikke livssyn eller religion, det er ikke seksualundervisning eller psykologi. Det er faget som gir meg tilgang til den jeg ER. Den jeg opplever jeg ER når jeg er meg SELV. Kanskje nettopp fordi jeg synes skolehverdangen var så vrang, så har jeg drømt om å kunne være med å tilby skolebarn og ungdom noe mer.
Det begynte med at jeg ble invitert til å holde 5 timer for en gruppe elevmentorer ved en videregående skole i Nordland. Jeg valgte en liten teoretisk om SELVutvikling slik jeg ser det og og en mer praktisk del om vår indre kreative evne. Det var drømmereisen som virkelig slo ann! Jeg hadde laget en visualisering som begynte med en avslappningsøvelse som så gikk videre til en reise fra et tårnværelse med utsikt, til ned i borgen, gjennom landsbyen, over vollene, gjennom dyrka mark til utmarka og ut til grensene for dette indre landet. Elevene skapte bildene selv, men noen antydninger og forslag fra meg. Så snakket vi om reisene. I seg selv er jo dette spennende. Bare det å høre at alle lager så forskjellige bilder er morsomt. Men det morsomste var å koble dette til tanker om seg selv. Det finens flere tolkninger av symboler, derfor bruker jeg mest tolkninger i samtale med den det gjelder. Hvis stemningen i landsbyen var uhyggelig spør jeg om dette minner om noen situasjoner i personens liv. Også sier jeg, som jeg også sier i forbindelse med drømmetolkning, at din indre byggmester og kunstner vil alltid deg vel. Hvis det du møter på dine vei er ubehagelig, er det er noe mer som skjuler seg bak symbolet, og det som skjuler seg er alltid dine egen ubrukte ressurser. Det er den vinklingen jeg velger å benytte. Og det nytter!
Forprosjektet DU ER GOD med en gruppe frivillige elever og en gruppe frivillige lærere ble holdt våren 2014. Pusteøvelser, øvelser for å finne ut hvordan man til enhver tid virkelig har det, forståelsen av at man er medskaper i livet, drømmereiser og noen fysiske øvelser – alt ble gjennomført 4 ganger i løpet av våren med ca. 4-5 timers økter for hver gruppe hver gang. Tilbakemeldingene er overveldende!

Det er vanskelig å finne penger til slike prosjekter, og det er ikke så populært å hente inn eksterne ressurser. Men når fagkunnskapen ligger utenfor skolen er jo dette nødvendig. Det er ikke bare jeg som ønsker å tilby elever noe styrkende – men det er ikke så mange som jobber med indre styrke og resurser, indre iboende evner og lengsler. Her mener jeg at erfaringen fra ILIANA akademiets over 30 års jobbing med mennesker i alle aldre kan komme mange til nytte.

DU ER GOD heter prosjektet i Nordland. Og jeg håper virkelig at vi kan være med på å hjelpe elever til å finne sitt eget indre grunnfjell gjennom forskjellige metoder som alle vekker den iboende styrke i hver enkelt elev!

Se også intervjuet med mine to samarbeidspartenere i prosjektet: https://www.nfk.no/aktuelt/du-er-god.789883.aspx#.VGw29yJW-Tg.facebook

Jobber du på en skole og er interessert, så er det mulig å invitere meg til et møte med ledelsen. Jeg forteller gjerne om prosjektet til flere.

Skriv en kommentar

 

 

 

Du kan bruke disse HTML etikettene (tags)

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>