Jeg vil ha alternativer!

Jeg hadde håpet vi var på vei fra det autoritære helsevesenet hvor legen bestemte over pasienten til den autonome klient/pasient. I kjølvannet av å ville værne syke, ser det ut til at flere av mine valgmuligheter er i ferd med å forsvinne. Jeg ønsker meg valgmuligheter både innenfor helsevesenet og utenfor. Selvfølgelig skal vi også ha klageinstanser og regler. Men jeg ønsker meg flere alternativer, ikke færre. Noen ganger vil jeg benytte komplementære metoder og andre ganger vil jeg ha rett til å velge noe annet enn det en behandler innenfor eller utenfor det offentlige helsevesenet mener er best for meg. Værnet og styrkingen av den autonome pasient/klient er fremdeles en viktig kamp og her må ikke staten bli en formynder slik faren/patriarken i flere europeiske land fremdeles er. Han har ofte enerett til privat informasjon om helsetilstanden til alle i familien. Slik er det heldigvis ikke lenger i Norge.
Det er det “alternativt” betyr for meg. Mange alternativer og komplementære valgmuligheter. De som setter vanntett skott mellom det som det offentlige til en hver tid tilbyr og det som såkalt er “utenfor” er i ferd med å kaste barnet ut med badevannet. At mange er så uinformerte at de tror at dette skille er globalt hjelper lite. Realiteten er at skillet mellom offentlig godkjent og/eller tilgjengelige behandlingsformer settes forskjellige steder i forskjellige land. I Norge ser det ut til at det finnes sterke krefter som jobber for en innstramming slik at mangfoldet bli mer og mer enfoldig. Det er ikke en god utvikling i et land hvor hver person faktisk ønsker flere og ikke færre valg. Og vi ønsker å bestemme mer og mer over eget liv og egen kropp!

1 kommentar til Jeg vil ha alternativer!

  • Tone Kleive

    Jeg tror du setter ord på noe som blir og mer viktig for fler og fler av oss!
    Takk!

Skriv en kommentar

 

 

 

Du kan bruke disse HTML etikettene (tags)

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>