For meg er det kunstige skiller

Det er mange som tror at de må ta stilling 100% til det å være “alternativ” eller “skeptiker” i disse dager. Stillingskrigen har blitt hard. Mange opplever at hvis de kaster seg inn i et offentlig ordskifte om en sak, så blir de kritisert for andre standpunkter de har hatt før eller har i andre saker. Også blir ikke diskusjonene om sak, men om dette er en person man kan stole på. Det er synd, for jeg tror ikke dette er fruktbart for noen. Og jeg tror ikke på vanntette skott. Slik er det for eksempel med diskusjonen rundt meditasjon og forskjellig typer energiøvelser. Yoga er i ferd med å bli “mainstreem” fordi den settes inn i et helseperspektiv, slik pilates og zumba også blir. Men den tradisjonen yoga kommer fra ser ikke ikke fysisk og psykisk helse adskilt, men som to av flere viktige områder som samspiller og styrker hverandre slik at mennesker kan bli en bedre utgave av seg selv. Mindfullness er også på vei inn i det norske helsevesenet og jeg bifaller selvfølgelig det. Likevel synes jeg det er synd at man “skreller” bort filosofien hvor praksisen er en del av et større selvutviklingsprosjekt for hele mennesket og dermed også har et “åndelig” perspektiv. Det er som om vi i vesten (en dårlig kategori egentlig) bare greier å anerkjenne delene hver for seg – og har vanskeligheter med å se noe som streber mot helhet. Forståelig så lenge vi nesten bare tror på noe som kan veies og måles i doble blindforsøk. Det er vanskelig å bevise individuelle forskjeller eller sammenhenger hvor det også inngår mange variasjoner. Men vi kan heller ikke bevise at større sammenhenger ikke finnes, eller ikke er av verdi.
Da jeg var med på å ta intiativ til Tverrfaglig Helsegruppe for Hiv og Aids ( støttet av PLUSS og Ekstralotteriet) midt på 90-tallet var vi en gruppe med forskjellige behandlere og veileder som jobbet sammen i gruppe for hver pasient i prosjektet – under en leges veiledning – som også var åpen for en del alternative metoder. Her kunne vi se hvordan nettopp synergieffekten spilte inn. Fordi vi var en gruppe av behandlere som sammarbeidet om samme pasient kunne vi diskutere oss fram til hvilke pasienter som vi trodde ville kunne ha nytte av hva, til hvilken tid, og vi kunne sammen lage planer om når i prosessen det var nyttig å bruke forskjellige verktøy og behandlingsmetoder eller kombinasjoner av disse. Prosjektet ble godt dokumentert gjennom intervjuer og spørreskjma og sentralt stod opplevelsen av livskvalitet i tillegg til at vi kartla minskning og fravær av symtomer. Gruppen hadde ikke som mål å gjøre pasientene friske fra Hiv – men å lette hverdagen både fysisk og psykisk. Et parameter var felles. Det ble tatt hårprøver av alle før og etter prosjektet og Nobel prisvinner Linus Pauling sin lille vitamin/mineralbedrift “Growth company” ga oss gratis tilskudd til alle under prosjekttiden. Her fikk vi også kontakt med labaratoriet i USA som kunne si at de prøvene vi tok før prosjektstart viste en mineralprofil de så hyppig hos mennesker med Hiv og Aids. Hårprøvene etter prosjektet viste en markant forandring av denne profilen til det bedre.
I intervjuene gikk det fram ( både for gruppen som var på de nye medisinene og de som valgte å ikke begynne med dem) at selv om de var fornøyd med at  vi kunne hjelpe dem med symtomene og bivirkningene som kvalme, diarré, søvnprobelmer m.m. ( vi hadde med en akupunktør som hadde gode erfaringer fra Uteseksjonen) – så var det Livsveiledning  de hadde opplevd hos meg som skåret høyest i forbindelse med opplevelsen av livskvalitet. Jeg tror likevel ikke dette hadde skåret så høyt alene. Jeg tror nettopp det at vi greide å jobbe mer helhetlig var utslagsgivende for resultatene. Og det er i grunnen det jeg skulle ønske vi kunne fokusere mer på. Samarbeid og tverrfaglighet som kan gavne våre klienter, pasienter og våre nermeste. Styrker vi de allerede ganske så rigide skottene mellom de forskjellige behandlings/veiledningsmetodene er det nettopp klienten/pasienten som taper. Her er rapporten: http://www.iliana.no/artikler/thha_rapporten.pdf

Skriv en kommentar

 

 

 

Du kan bruke disse HTML etikettene (tags)

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>