Ja vi blir eldre - og hver alder har sine fortrinn

Var i en flott 60-årsdag i dag til en kvinne som snart er ILIANA-lærer. Hyggelig å se at minst seks av gjestene hadde utviklet dype vennskap til jubilanten i forbindelse med kurs og utdannelser i ILIANA-regi. Jeg kaller 60 år for den første visdomsporten. Alle aldre har sine fortrinn og kan være en særegen tid for egenutvikling. I våre første 10 år er det særlig den fysiske kroppen som trenger utfordringer og lærdom. I de neste 10 år lærer vi å omgås andre og vi prøver ut våre emosjoner enkeltvis og i grupper. Så kommer 20 årene hvor det er viktig å få mulighet til å skape mentale forestillinger om livet og verden, samt samle kunnskap. 30 årene er igjen en emosjonell tid – med mye vekt på relasjoner. 40 årene kan oppleves som en lettelse av mange fordi det kan bli en pause fra de store emosjonelle svingningene fra 30-årene og det mentale kommer fram igjen på en ny og dypere måte. 50-årene er viktige år hvor vi virkelig kan se hva vi har eller ikke har greid å manifestere. Dette kan bli et tiår som peker til ansvar og muligheter for å skape et eget liv. Og så kommer vi til tiåret som denne jubilanten er på vei inn i. 60-årsporten kan kalles en visdomsport. En av mange, som kommer som perler på en snor for den som er våken og villig til å gå videre i livet. I dette selskapet var det mange flotte 60-åringer! Jeg påstod at den perfekte gaven til en 60 år gammel kvinne er et verktøy – så av meg fikk hun en hånddrill.

Skriv en kommentar

 

 

 

Du kan bruke disse HTML etikettene (tags)

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>